Statybos projektų valdymas užtikrina , kad užsakovas gautų siekiamą rezultatą per numatytą laiką už suplanuotą biudžetą. Puiku kai statybos valdymas prasideda dar projektavimo stadijoje, nes tai leidžia parinkti optimalius sprendimus biudžeto ir darbų vykdymo atžvilgiu dar pirminėje stadijoje. Suderinamumas tarp projekto dalių, tinkamų sprendimų priėmimas yprastai leidžia sumažinti statybos darbų sąmatą bent 20 – 30 %. Padedame organizuoti rangovų parinkimo konkursą, patikriname sąmatas, parengiam sutarčių projektus, valdome statybos trukmę, kaštus ir kokybę, rengiame protokolus ir ataskaitas statybos darbų vykdymo metu, užtikriname objektų pridavimą vasltybinei statybų inspekcijai ir perdavimą užsakovui.

Mūsų rūpestis – teikiant profesionalias paslaugas užtikrinti rezultatų pasiekimą apibrėžtam laike ir biudžete.