Visuomeniniams pastatams atliekamas išsamusis energinis auditas, pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4 184 patvirtintą metodiką.

Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito tikslas – įvertinti esamą pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklę, nustatyti veiksnius, lemiančius energijos ir šalto vandens sąnaudas, parinkti tinkamas priemones, kurių įgyvendinimas leis sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines sąlygas, padidinti pastato ar atskirų jo dalių gyvavimo trukmę.

Atlikdami energinius auditus, vadovaujamės nustatytais teisės aktais, metodiniais reikalavimais ir normomis. Mūsų specialistai turėdami ilgametę praktiką energinių auditų ruošimo srityje, atlieka nuoseklią pastato ir jo inžinerinių sistemų apžvalgą, atlieka matavimus, reikalingus nustatyti patalpų mikroklimato parametrams, termovizinius tyrimus. Tik nuodugni pastato apžiūra ir žiniomis grįsti skaičiavimai gali suteikti užsakovui pilnai išanalizuotą informaciją apie pastato energetinę būklę.