galimybiu-studijaGalimybių studija – tai detali numatomo įgyvendinti projekto analizė, kurios metu išnagrinėjami bei įvertinami visi galimi investicijų variantai. Ji yra skirta palankių projektų identifikavimui, formavimui bei pagrindimui.

Galimybių studija susijusi su idėjų generavimu, minčių konstravimu ir projektavimu, – sumodeliuojama tai, kas jau yra, ir įvertinama tai, kas gali būti.

Rengiant galimybių studiją yra siekiama tokių tikslų:

  • išanalizuoti siūlomo projekto poveikį, numatyti išlaidas bei naudą;
  • nustatyti, kokius reikia atlikti institucinius, teisinius ar kitokius pakeitimus, susijusius su projekto įdiegimu;
  • įrodyti, kad projektas yra finansiniu ir techniniu požiūriu optimalus;
  • numatyti siūlomo projekto pakeitimus, kad būtų įdiegtas pats tinkamiausias projektas;
  • surinkti visus duomenis, reikalingus finansinei agentūrai vertinant projektą;
  • surinkti duomenis, kurių reikia ruošiant konkurso dokumentus.

Mes esame parengę investicinių projektų ir galimybių studijų pagal įvairiausias Europos Sąjungos paramos , EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Bendradarbiavimo per sieną, Valstybės kapitalo investicijų programas. Virš 80% parengtų projektų sėkmingai gavo prašomą finansavimą.

Galimybių studijos rengimo etapai:

  • Vartotojų poreikių įvertinimas;
  • Techninis planas;
  • Finansinė ir ekonominė analizės;
  • Rizikos įvertinimo analizė.

Atlikus galimybių studiją, ir įvertinus galimus investicijų variantus, pasirenkamas geriausiai iškeltus kriterijus atitinkantis investicinis variantas, kurio įgyvendinimui rengiamas investicijų projektas.