Techninio Projekto Rengimo Paslaugos

techninis-projektasTechninis projektas numato pagrindines pastato charakteristikas ir parametrus. Jo pagrindu nustatoma statybos darbų kaina ir gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. Siekiant architektūriškai išraiškingo (prasmingo) sprendimo, racionalios darbų sąmatos, efektyvaus statybos darbų proceso būtina, kad projektavimo procesą koordinuotų pakankamą projektavimo ir statybinę patirtį sukaupęs projekto vadovas. Jo darbas prasideda nuo situacijos ir dokumentų analizės, darbinės komandos sudarymo, esminių gairių (tikslų) nusistatymo ir pasitvirtinimo su užsakovu. Toliau rengiami projektiniai pasiūlymai kurie derinami su užsakovu , pasirenkamas optimalus projekto variantas, kuris detalizuojamas rengiant reikiamas techninio projekto dalis.

Rengiamų projekto dalių kiekis priklauso nuo pastato specifikos, dydžio, užduoties. Standartiškai tai yra bendroji , sklypo plano, architektūros, konstrukcijų , vidaus ir lauko inžinerijos dalys, gaisrinė sauga, statybos skaičiuojamosios kainos, statybos darbų organizavimo dalys. Pagal poreikį gali prisdėti susisiekimo, akustikos ar kitos dalys.

Visame procese vyksta derinimai su atitinkamomis institucijomis, sprendinių derinimai su užsakovu, sukomplektuotas techninis projektas talpinamas į Infostatybą, gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.

JEIGU jūs dirbate statybų srityje tai jums dėstyti koks projektuotojas jums reikalingas nebereikia.

Jūs iš savo patirties žinote, kad jums reikalingas patyręs projektų vadovas ir architektas, gebantis parinkti racionalius sprendimus pagal biudžeto galimybes, gebantis koordinuoti projekto dalių suderinamumą, užtikrinantis tinkamą komunikavimą, terminų suvaldymą projektavimo procese ir sklandų procesą rangos darbų metu.

Jeigu tai kas išdėstyta atitinka jūsų mintis, prašome kreiptis dėl savo poreikių ir mes pasiūlysime profesionalias mūsų specialistų paslaugas.

JEIGU jūs tik kartais prisiliečiat prie statybų ar tai visiškai naujas iššūkis jums, jūs galite nueiti standartinį kelią, su didesniu ar mažesniu klaidų kiekiu, kažkiek didesne galutine projekto įgyvendinimo kaina (projektavimo ir statybos darbų), didesne ar mažesne nekokybe, didesne ar mažesne beskonybe ar architektūrine nedarna, daugiau ar mažiau vėluojant. Šiuo atveju žodžiai daugiau / mažiau , didesne / mažesne yra sąlyginiai, nelyginant kaip jums pasiseks.

Jeigu jūs esate panašioje situacijoje, rekomenduojame neieškoti sėkmės einant standartiniu keliu, kreipkitės dėl savo poreikių ir mes pakonsultuosime dėl jūsų situacijos.

Nemokama Konsultacija Telefonu – Paskambinkite Mums Dabar!

Tel.: 8 677 457 54