investiciju-planavimasInvesticinių Projektų Rengimo Paslaugos

Dažniausiai INVESTICINIUS PROJEKTUS rengiame pagal CPVA parengtą Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką .

Tačiau tokia investicinio projekto apimtis ir struktūra nevisuomet būtina. Pavyzdžiui nedidelės apimties projektui teikiamam Valstybės investicijų programai (VIP) pakankamas mažesnės apimties investicinis projektas.

Bendriniu atveju investiciniam projekte išdėstomas planuojamo projekto įgyvendinimo aprašymas, finansiškai ir techniškai pagrindžiami investavimo tikslai, numatomas lėšų poreikis, investicijų grąža, rizikos faktoriai, suplanuojami finansavimo šaltiniai, projekto įgyvendinimo terminai. Išanalizavus projekto įgyvendinimo variantus parenkamas optimalus sprendimas ir pagrinžiamas jo įgyvendinimo principas, reikiamos išlaidos, pasiekiami rezultatai ir projekto nauda.

Verslo plėtrai rengiamų projektų sudėtis dažniausiai priklauso nuo užsakovo poreikių.

Būna , kad tuomet investicinis projektas perima ir dalį galimybių studijos nagrinėjimo aspektų. Pavyzdžiui jei užsakovas turi sklypą ir nori pasirinkti efektyviausią / didžiausią naudą gerenuojantį jo išvystymo būdą , jis gali užsakyti NT plėtojimo galimybių studiją / investicinį projektą , kurioje priklausomai nuo poreikių atliekama objekto analizė, pateikiamas aprašymas, išnagrinėjamas problemų ir galimybių kontekstas, NT rinkos situacija, konkurentai, teritorijos planavimo ir užstatymo galimybių analizė ir skaičiavimai, alternatyvos, projektiniai sprendiniai, atliekiamas kokybinis ir kiekybinis alternatyvų vertinimas (finansiniai srautai, pelningumas, atsiperkamumas, kt.), rizikos vertinimas, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

Nemokama Konsultacija Telefonu – Paskambinkite Mums Dabar!

Tel.: 8 677 457 54