Techninis darbo projektas apjungia statinio techninį ir darbo projektus. Statinio projektų etapų rengimą nustato statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”. Kaip jau buvo dėstyta skyriuje TECHNINIS PROJEKTAS, techninis projektas nustato pagrindines pastato charakteristikas ir parametrus (sprendinius), kurie vėliau detalizuojami darbo projekto stadijoje. Tokiu atveju darbai vykdomi parengus darbo projektą. Modelis kai užsakovas perka techninį projektą , o vėliau perka rangos darbus pagal techninį projektą ir įpareigoja rangovą parengti darbo projektą plačiai taikomas visuomeniniame (valstybiniame) sektoriuje, kur perkančiosioms organizacijoms taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai. Dviem etapais statinio projektas statytojo pageidavimu dažniausiai rengiamas ypatingų statinių statybos atveju, nes sudėtinga iškart detalizuoti visus sprendinius.

Techninis darbo projektas dažniausiai rengiamas daugiabučių pastatų atnaujinimo sektoriuje, rengiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Prieš tai parengiamas Investicijų planas, žr. skyrių INVESTICINIS PLANAS (DAUGIABUČIŲ)

Techninio darbo projekto rengimui galioja tos pačios standartinio kelio tiesos, kurios buvo dėstytos skyriuje TECHNINIS PROJEKTAS, žr. JEIGU skiltį. Bet kokiu atveju sprendimas ir pasirinkimas yra jūsų rankose. Esant konsultacijų poreikiui , prašome kreiptis.